LESZ-LESZ-LESZ
Zene: Szerdahelyi János    Szöveg: Kulinyi Ernő

Lesz, lesz, lesz, csak azért is lesz!
Hegyen-völgyön lakodalom, ünnep lesz.
Lesz, lesz, lesz, csak azért is lesz!
Miénk lesz még Kassa, Pozsony, Eperjes!

Akárhogy is berzenkednek,acsarkodnak,hetvenkednek
Erről majd a magyar virtus tesz,tesz,tesz.
Mert lesz lesz lesz csak azért is lesz
Magyarország újra csak a miénk lesz!

Lesz, lesz, lesz, csak azért is lesz!
Kolozsvár is újra magyar város lesz!
Lesz, lesz, lesz, csak azért is lesz!
Szabadka is újra magyar címert vesz!

A miénk volt ezer évig, egy falut sem hagyunk nékik
Minden Magyar hitvallása ez, ez, ez!
Lesz, lesz, lesz, csak azért is lesz!
Magyarország újra nagy és boldog lesz!
Wamp:
A/G/F#/E lemenet
A D E A
A D E A
A D E
C/H/G/A  E lemenet

Verze:

A D E A
A D G C/E
E A D   E/F#/G#
A D E A

Szóló:
E E E
E/D/C/H
A A A
A/G/F#/E

 

 

 

 

 

HUSZONEGY,HUSZONKETTŐ, HUSZONHÁROM
Zene- Szöveg: Szilágyi Béla

Huszonegy, huszonkettő, huszonhárom
Magyar baka a legelső a világon
Hogyha megy, ha elindul a csatába
A jó Isten mosolyogva néz le rája

Hazamegyek olyan rendet csinálok
Hogy olyat még öregapám sem látott
Húzatom majd éjjel nappal hol részegen hol józanan
Magyar baka a legjobb a világon

Huszonegy, huszonkettő, huszonhárom
Reszketnek már az oláhok a határon
Hogyha megy, ha elindul a csatába
Fut a román alig bírja már a lába

Állj meg Román tudom nincs útleveled
Majd a gránát föl az égbe elvezet
Mondjátok meg Szent Péternek, s magának az Úristennek
Magyar baka még onnan is kivezet
Wamp:
G  G  G  G

Verze:
G  G  C  G
G  C  D  G
G  G  C  G
G  C  D  G

Refrén:
A  A  G  G  
E  E  D  D
G  D  C  G
G  D G  G

MINDENT VISSZA!
Zene:  Rácz Zsigmond  Szöveg: Segesdy László

Ipolyságon magyar zászló, de még vár Komárom,
A pozsonyi sétatéri híd,s a kassai várrom;
Losonc, Rozsnyó, Ungvár népe jelszavunkat issza:
Mindent vissza, mindent vissza, mindent, mindent vissza!

Vissza a szép Felvidékünk minden hegyét-völgyét,
Vissza a dús erdeinknek minden egyes tölgyét,
Folyóinkat, melynek vizét a mi földünk issza:
Mindent vissza, mindent vissza, mindent, mindent vissza!

Vág völgyében magyar nóta száll a magas égnek,
S a Kárpátok ormain még őrtüzeink égnek,
Nyitra, Ipoly, s a kis Hernád vize ma még tiszta,
De piros lesz, ha nem kapunk mindent, mindent vissza!Wamp:
D  C  B/C  D

Verze:
D  C  B/C  D
A  G  F/G  A
D  F  B  C
D  C  B/C  D

Szóló:
D  C  B/C  D

 

 

 

ERDÉLY INDULÓ
Zene: vitéz Náray Antal   Szöveg: vitéz Somogyváry Gyula

Elhangzott a szó, zeng az induló!
Győztesek megint: régi zászlaink.
Nézd a gúnyhatár
Széttiporva már!
Várnak újra mind, ősi bérceink!

Édes Erdély itt vagyunk!
Érted élünk és halunk.
Győz a szittya fergeteg: a rohanó sereg.

Édes Erdély itt vagyunk!
Érted élünk és halunk.
Győz a szittya förgeteg: a rohanó sereg.

Lépteink nyomán, fönn a Hargitán,
Völgyeinkben lent tornyok hangja zeng.
Már semerre sincs: az átkozott bilincs.
Énekeljetek, völgyek és hegyek:

Wamp:

H H A G

Verze:
H  H  E  H
E  D F# H
H  H  E  H
E  D F# H

Refrén:
A D  H E
A D F# H

 

 

 

 

KASSÁN A SZÉL
Zene-Szöveg: Katonadal

Kassán a szél
Szebb jövőről mesél
Lengnek a magyar zászlók
Kassán ahol
Magyar leány dalol
Húsz évig magyar gyász volt
Honvéd vigyázz, fegyverbe
Védjed a hazádat
Most már elég
Többé ne öleljék
Mások a te babádat
Honvéd vigyázz, fegyverbe
Védjed a hazádat
Most már elég
Többé ne öleljék
Mások a te babádat.

Kárpáttetőn lakik a szeretőm
Ott van egy kicsiny háza
Minden este kiáll a kapuba
Csókot ád a kis szája
Egyet kacsint
Büszkén lép
Rózsa az orcája
Kárpáttetőn lakik a szeretőm
Csókot ád vacsorára
Egyet kacsint
Büszkén lép
Rózsa az orcája
Kárpáttetőn lakik a szeretőm
Csókot ád vacsorára.
Wamp:
A  E  C  E
A  A  A  A

Verze:
A  C  E  A
A  C  G  E
A  E  C  E
A  C  E  A

 

AZ EST HARANG
Zene: Zerkovitz Béla    Szöveg: Kulinyi Ernő

Ez a föld a hazám, itt élt az apám.
Itt tanított nótaszóra, drága jó anyám.
Ez a föld ez a táj, drága hű barát.
Elkísér egy életen, s a nagy világon át.

Az est harang, ha kong a néma csöndben.
Akár hová sodor az élet ár.
Szülőfalum emléke él szívemben.
Fölötte reng a méla holdsugár.
Szülőfalum akácvirágos tája.
A kisharang te rólad énekel.
Szülőfalum te egyetlen, te drága.
Giling-galang te ringass egykor el.

Gyönyörű a világ, hej de bár mily szép.
Többet ér a kisfalunkból egy szál margarét.
Csoda szép a világ, mennyi pompa, fény.
Akáclombos kisfalum nem adlak érte én.
Wamp:
C  G  C  G
C  G  C  G

Verze:
C  G  D#  G
C  D#  F  G
C  G  D#  F
C  F  D#  G

Refrén:
C  C  G  G
F  F  G  G
C  C  F  F
D#  D#  G  G
D#  D#  G  G
F  F  D#  D#
G  G  C  C
GG

Szóló:

C  D#  F  G

 

IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK
Zene: Vincze Zsigmond  Szöveg: Falu Tamás

Nem kell nekünk a más folyója,
Nem kell nekünk a mások bérce,
Csak magyar hegy és magyar róna,
Ahogy az Isten rég kimérte.

Nem kell nekünk idegen égbolt,
Egy porszeme sem a világnak,
Csak az kell, ami a miénk volt,
Igazságot, igazságot, igazságot Magyarországnak!


Wamp:
A A A E

Verze:
A A C E
A A C E
E E A A
D E A A
C C G G
G G C C
C C F F

Refrén:
C C E E
A E A A

 

 

NEM LEHET AZT PARANCSOLNI SENKINEK
Zene:  Sándor Jenő  Szöveg: Szenes Andor

Élt a Maros partján valahol egy aranyhajú lány,
Minden tavasz estén kiszökött a házuk kapuján.
Csókos, piros ajkán ragyogott a napsugár,
Remegve várja, jön-e a párja, egy vidám, magyar huszár.

Nem lehet azt parancsolni senkinek,
Azt szeresse, kit a szíve nem szeret.
Amíg lesz egy piros rózsa,
Amíg lesz egy magyar nóta,
Felejteni parancsszóra nem lehet.

Lent a Maros partján árva lett egy aranyhajú lány.
Csend van dalos ajkán, és az arca igen halovány.
Kint már virág sincsen, a régi kert csupa gyom,
Kinéz a rétre, s a kis szívébe' valami fáj még nagyon.


Wamp:
D  G  F  D
D  G  F  D/A

Verze:
D  E  A
D  G  F
A  D  G
D  G  E  A
A

Refrén:
D  G/D  D  E/A
D  G  D  A/D

 

 

FENYŐ-FENYŐ
Zene:  Erdélyi Mihály   Szöveg: Erdélyi Mihály

Fenyő, fenyő, jaj de magas fenyő
Miért csillog a könny a gyémánt szemeden
Fenyő, fenyő, jaj de magas fenyő
Miért zúg a szél ott fenn a hegyeken

Zúg-búg a szél Késmárk felé
Az a szél is sírva fordul Magyar hazám felé
Fenyő, fenyő, jaj de magas fenyő
Miért sír a szél ott fenn a hegyeken

Kalász, kalász árva magyar kalász
Miért csillog könny a búzaszemeken
Kalász, kalász árva magyar kalász
Miért sír a szél ott fenn a hegyeken

Gyergyó felől hírt hoz a szél
Hogy árva székely kalászokból panaszos a kenyér
Kalász, kalász árva magyar kalász
Ezért csillog könny a búzaszemeken
A C E D
C E E A
E G H D
E H H E
F F G G
C C E E
A C E D
C E E A

 

BÚS MAGYAROK IMÁDSÁGA
Zene: Révfy Géza    Szöveg: Molnár Kálmán

Bús Magyarok imádkoznak égi Atyánk Hozzád,
Fordítsd felénk, Magyarokra jóságos szent orcád!
Sírva kérünk, fohászkodunk, Hozzád száll a lelkünk,
Ennyi tenger sok fájdalmat meg nem érdemeltünk.


Pusztul, vérzik mindenfelé házunk és a Földünk,
Összefolyik a vérünkkel mindennap a könnyünk!
Fáj a szívünk, a lelkünkben össze vagyunk törve,
Küldd le nekünk a békesség angyalát a földre!

Bús Magyarok imádkoznak, hallod Atyánk, hallod?
Se testünkkel, se lelkünkkel nem kívántunk harcot!
Megbocsátunk mindazoknak, akik reánk törtek,
Csak még egyszer add vissza a Drága Magyar Földet!

 

Wamp:
F/E E E E

Verze:
A E C E
A C E A

Refrén:
F C D C
G C E A

Szóló:
E E E E
A E A E
A E A E