Toborzó
( Petrás )
 
Harcba hívja nemzetünk minden hű fiát
Toborzóra fújják már a trombitát
Én fatornyos kis falum, jó apám, anyám
Búcsút intek, indulok őseink nyomán
 
Földön, égen vágtatunk, nincs, ki ellen áll
Levegőt hasítja ezüst vasmadár
Győzelemre visszük most népünk zászlaját

Mindhalálig óvjuk Istent és hazát

 

VERZE:  G  B  D  G

              G  B  F  B/A

              G  B  F  B/A

              G  B  D  G

              G  B  F  B/A
G  B  D  G

                    D

 

SZÓLÓ:  D  B  F  C

              B  B  D  D

              D  B  F  C

              B  B  D D

 

Keleti Kárpátok
( Petrás )
 
Amikor az égen
Sápadt hold ragyog
Keleti kárpátok
Rátok gondolok
Hol édesebb a bor
És barnább a kenyér
De azt a kicsiny földet
Nem adná semmiért
 
Ő nem panaszkodik
Csak tűr csendesen
Várja, hogy hazája keblén
Megpihenhessen
Annyi év után is
Szorítja fegyverét
Kárpátalja őrzi még
Az ősi Vereckét
 
Sújtotta éhség
Malenkij robot
Száz meg száz testvérünk
Halálba gyalogolt
Most könnytől keserű
A Latorca vize
Fehér habja a sok kínt
Magába temette
 
Hallgatom a fájó
Körtemuzsikát
Magam előtt látom
A magyar Golgotát
Találkozunk mi még
Nem hal meg a remény
Találkozunk mi még a

Vad Kárpátok tetején

 


VAMP:  Dmol  Dmol  A  A 

            B  B  F  F

             Dmol  Dmol  A  A

            B  B  F  F/C

 

VERZE:  Dmol  B  A  Dmol

              B  B  F  A

              B  B  F  F

              A  A  A  A

 

REFR:  Dmol  Gmol  C  F/A

            Dmol  Gmol  C  F/A

 

Neveket akarok hallani
(Petrás)
 
Neveket akarok hallani
Kik Ötvenhat hóhérai
Kik hoztak ítéletet
Egy tiszta forradalom felett
 
Mert a bűn, az csak bűn marad
Kezükhöz vér tapad
Istentől, embertől
Ne várjon irgalmat
Ezernyi áldozat most
Sírjából felmutat
Gyilkos és áruló
Szent földben nem nyughat
 
Neveket akarok hallani
Én nem tudok megbocsátani
A hosszú börtön évekért
A porba hulló könnyekért
 
Azt várja tőlünk most a világ,
Hogy pusztán keresztényi könyörületből
Bocsássunk meg, lépjünk tovább?
Bocsássunk meg azoknak,
Kik gyermeket lánctalppal tapostak?
Akik a sortüzet vezényelték?
Bocsássunk meg a mészárlásért,
A sok évnyi kegyetlen megtorlásért?
Felejtsük el,
Hogy arccal lefelé temették a magyart?
Hogy sokaknak csak az emigráció maradt?
Felejtsük el,
A kínzások iszonyú borzalmait,
A halálra ítéltek utolsó szavait?
Bocsássunk meg,
S majd ítél a történelem?

Hát nem! Nem és Nem!

 


VAMP:  Cmol  Esz  B  F

             Cmol  Esz  B  F

             Cmol  Cmol  Cmol  B

 

VERZE:  Esz  B  Cmol  Gmol

             Cmol  Gmol  Esz  G

              Esz  B  Cmol  Gmol

              Cmol  Gmol  Cmol  Cmol

 

REFR:   Cmol  B  Esz  Fmol

             Cmol  B  Esz  Fmol

             Cmol  B  Cmol  B

             Cmol  Esz  Gmol

 

 

Igazán szeretni
( Petrás )
 
"Amit erő és hatalom elvesz
Azt idő és kedvező szerencse
Ismét visszahozhatják.
De miről a nemzet félve a szenvedésektől
Önmaga lemondott,
Annak visszaszerzése mindig nehéz
S mindig kétséges" (Deák Ferenc)
 
Mert aki hazáját igazán szereti
Oltárán gyönyörű életét szenteli
Piros fehér zöld lesz áldott szemfedője
De Isten úgy segítsen, száz lép majd helyébe
 
Akinek fáj Erdély rabláncon tartása
S eljut a szívéig súlyos sóhajtása
Meghallja konduló harang hívó szavát
Nem hagyja magára szegény Kárpátalját
 
Kinyújtja segítő két kezét népének
Ezer sebből vérző Tátra-felvidéknek
És ha harci sípját a nyugati szél fújja
Őrvidék keresztjét erős vállán hordja
 
Látja szolgasorba hajtott magyarságát
Eke szarván síró Bánságot és Bácskát
Ráncot szánt az idő ifjú homlokára
De szemében csillog a szabadságnak lángja

 


              A

VERZE. D  A  G  D

             D  A  G  D

             G  D  A  D

             G  D  A  D

      

                   D/Cisz

 

REFR:  H  A  G  D

 

Kivándorlók dala
( Petrás – Wass )
 
Bús vállunkon nyűtt tarisznya
Nyűtt lábunkon ócska csizma
Fel is út, le is út
Idegenbe visz az út
 
Fáj szívünkben régi emlék 
Bizony pajtás, haza mennénk
De nincs hova, nincs hazánk
Se otthonunk se anyánk
 
Idegenből idegenbe
Munkahelyről munkahelyre
Visz az idő , visz a szél
Gonosz idő, gonosz szél
 
Gép dübörög, fejsze csattan
Otthon járunk gondolatban
S mig hordjuk a szolga súlyt
Fáj az élet, fáj a múlt
 
De majd egyszer üt az óra
S fölszálunk egy víg hajóra
Hohahó, szép hajó
Vitorlája mint a hó
 
S nyűtt szívével halál szárnyán

Hazatér a bujdosó

 


VAMP:  Amol  Amol/G  F  F  G  G

            E  E  Amol  Amol

 

VERZE:  Amol  Amol  G  F  E  Amol

                   G/G

 

Pálinka
( Petrás )
 
A jó magyar pálinkának
Nincsen párja, nincsen párja
Egyedül van, mint a magyar
A világban, a világban
 
Szilva, körte, cseresznye
Éljen a haza! Egészségünkre!
 
Aranyból van, gyémántból van
Minden cseppje, minden cseppje
Olyan, mint a tűzről pattant
Kis menyecske, kis menyecske
 
Orvosság ez akármilyen
Nyavalyára, kikúrálja
Ezért jár az magyar ember
A csárdába, a csárdába
 
Erős, mint a háromszor varrt
Csizma szára, csizma szára
Amiben bemasírozunk
Kolozsvárra, Kolozsvárra

 


VERZE:  C  B  Disz  G  C

              C  B  Disz  G  C

 

REFR:    B  Disz  D  G

              C  B  Disz  G  C

 

SZÓLÓ: B  Disz  B  Disz  G  C

             G  C  G/C  G/C  G/C  G/C

 

Bánatvirág
( Petrás-Wittner )
 
Bánatvirág lelkemen
Névtelen sírra teszem
Nincs más virág sírodon
Csupán bánatvirágom
 
Bánatvirág kinyílik
Szomorúfűz sóhajlik
Szomorúfűz simogatja
Enyhe szellő borzolgatja
 
Bánatvirág lelkemen
Emlékemből nevelem
Körbefonja lelkemet
A szomorú emlékezet
 
Bánatvirág nem hervad
Emlékem, ’mi táplálja
A kegyetlen időt állja
Leteszem sírhantodra
 
Bánatvirág lelkemen
Egy névtelen sírra teszem
Szomorúfűz simogatja
Könnyű szellő borzolgatja

 


VAMP : A  E  E  A

 

VERZE: A  C  G  E

             C  C  G  E

             E  E  A  A

 

Fiumei ribillió
( Petrás )
 
A matróznak ezüst a zsoldja
Öt esztendő a szolgálatja
 
Hejhó, lesz ribillió
Ha Fiuméban kiköt a hajó
 
A világítótorony körbe néz
Kiszáll a sok fáradt tengerész
 
Sikátorban füstös fogadó
Ott az élet, ott van minden jó
 
Lányok, lányok, el ne bújjatok
Itt jönnek a magyar matrózok
 
Horthy Miklós legszebb matróza
Tetováltat vastag karjára
 
Búslakodik a sok fehérnép
Lengeti a kis keszkenőjét
 
Hejhó, sírni volna jó
Ma Fiuméből kifut a hajó
 
Vitorlát bont, horgonyt felszedi
Ágyút tölt, a tengert kémleli
 
Hejhó, lesz ribillió
Ha Fiuméből kifut a hajó

 


VERZE:  D  A  D  A

 

REFR:  F  F  C D/A D

            F  F  C  D/A/D/A/D/E/F/E/D/C

 

Bizalmam az ősi erényben
( Petrás )
 
Bizalmam az ősi erényben
Hiszem, hogy vélünk az Isten
Hiszem, hogy lesz feltámadás
Az idők kezdete óta
Regéket mesélnek róla
Milyen szép is az én hazám
 
Ha látsz út menti keresztet
Vándor, állj meg egy percet
Olvasd a hősök névsorát
Voltak, kik előttünk jártak
Erősek, ifjak s bátrak
Hitték egy szebb kor hajnalát
 
Bizalmam az ősi erényben
Hiszem, hogy vélünk az Isten
Hiszem, hogy lesz feltámadás
Jegyezd szavam, históriás
 
Lesznek, kik utánunk jönnek
Szótlanul helyünkbe lépnek
Vitézül harcolnak tovább
S egyszer majd arról mesélnek
Hogy valahol volt egy nemzet

Ki visszaszerezte a hazáját

 


VERZE:  E  E  A  D

                   H

 

 REFR: E  G  H  C/H

            E  G  H  C/H

            E  G  H  C/H

            G  H  E  E

                  H

 

Hegyek fölött
( Petrás )
 
Szilaj, vad hegyek fölött
Kerecsensólyom száll
Letekint a magasból
A büszke szép madár
Hol lehetne ennél dúsabb
Ennél szebb a táj
És ameddig a szem ellát
Virul a határ
 
Nap, hold, a csillagok
S az égi pásztorok
Vigyázzák holnapod
Kísérjenek táltosok
 
Beköszönt a rossz idő
Süvít a hideg szél
Szárazágakból rakott
Fészkére visszatér
Hazájára lassan-lassan
Ráborul az éj
Sötét felhők tornyosulnak
Hosszú lesz a tél
 
Tatár tépte, török dúlta
Hányszor otthonát
Elszökhetne, elmehetne
Tágas a világ
De ide köti minden rög
A hűs vizek, a fák
Itt lehet csak boldog

Itt élhet tovább

 


VAMP:  D  C  F  A

 

VERZE:  D  D  B  F

              B  D  B/C  D

              D  D  B  F

              B  D  B/C  D

 

REFR:  F  C  D  A
F  C  D  A

 

Szegény magyar nép
( Huszka – Szilágyi )
 
Szegény magyar nép
Téged vihar tép
Lábad, ahol jársz
Tövisekre lép
 
Szép délibábos rónánál
Sír a vén hegedű
Szél zokogja a nótáját
Miért olyan keserű
Szegény magyar nép
Téged vihar tép
Réges-rég
 
Szegény magyar nép
Beborult az ég
Hol van már a szép
Régi dicsőség
 
És hadak útján nem jár már
Hős Csaba hadvezér
Szép Duna-Tisza partjánál
Már csak a bánat él
Szegény magyar nép
Lesz-e még az ég

Kék, mint rég

 


VERZE: C  G  G  C

             C  B  B  Disz/D

             C  G  C  Disz

             C  B  F  F
F  Disz  G  G  

             C  C  G  G

             C  G  G  C 

                F  G  C

             C  G  C  Disz

             C  B  F  F 

             F  Disz  G  G

             C  C  G  G

             C  G  G  C

 

Ha kell!
( Petrás )
 
Leszek felhő a kék égen
Esőt hozok nyári éjjen
Villám fénye ébredésem
Menydörgés a szívverésem
A szívverésem
 
Ha kell, búvó csermely leszek
Szomját oltom az embernek
S mikor vízzel kereszteltek
Lélek tükrét tartom nektek
Úgy ismertek
 
Leszek tölgyfa pusztságba’
Arany levél koronába’
És aki évgyűrűm számlálja
Csak a múló időt látja
Ha megszámlálja
 
Ha kell, hideg acél leszek
Köszörűkövön éleznek
Vér festi be majd testemet
Hogyha egyszer elővesztek
Ha elővesztek 
 
Visszhang leszek hegy gyomrába’
Szavam a föld sóhajtása
Sorsom titkok hallgatása
Válasz minden vallomásra
Sóhajtásra
 
Ha kell, tisztítótűz leszek
Izzó parázsban születek
Haragomban lángot vetek
Mikor egy nap megismertek
Lángot vetek

 


VAMP:  B  Amol  Dmol  Dmol

 

VERZE:  Dmol  C  Dmol  Dmol

              Dmol  C  Dmol  Dmol

              F  C  B  Amol/Dmol

              F  C  B  Amol/Dmol

 

HALOTTI BESZÉD (részlet)
( Tradícionális )
 
Látjátuk feleim szümtükkel, mik vogymuk
Isa , pur és homu vogymuk
mennyi milosztben teremtevé eleve
Mü ösmüküt Ádámut
És adotta vala neki paradisumut házová
És mend paradisumben való gyümülsüktűl
Monda neki élnie
Híjon tilotová őt egy fa gyümülsétűl
Gye mondová neki miérett nüm enniük
Isa ki nopun eendül oz gyümülstűl
Halálnek halálával holsz
Haadlavá holtá teremtevé Istentűl

Feledevé engedé ürdüng intetüinek

 

VERZE:  C  C  C  C

              B  B  C  C

 

 

VAMP:  Esz  Esz  G  G

            C  B  C  C