Kárpátok, zengjetek
( Petrás )
 
Akiben magyar szív dobog,
Akiben hősök vére csorog
Az való közénk,
Csak abban bízhattok
Aki a zászlónkat viszi
Aki a himnuszt énekli
Akinek egy hazája van csak
És egy cél élteti.
 
Kárpátok, zengjetek
Új hősi éneket
Legyen, mint régen volt
Szeplőtlen nemzeted
Kárpátok, zengjetek
Új hősi éneket
Legyen, mint régen volt
Szeplőtlen nemzeted
 
Hej, hej-hej, hej
 
Aki e földet tiszteli
Két kezével műveli
És a nemzet asztalát
Kenyérrel szenteli
Akiből új élet fakad
És hű szerelmet ad
Aki magyar gyermekét
Hordja szíve alatt

 

  Vamp:    Dmol / Dmol  F

             B / B / Amol   Dmol

             C / C / C / C / B   Amol

 

Verze:  Dmol  Dmol  C     F / Amol

           Dmol  Dmol  C    F  / Amol

           C   F

Refrén 1: Dmol  Amol B  F

              Gmol  F  A    A

 

Refrén 2: Dmol  B  Dmol  B

 

Abból a fából
( Petrás )
 
Abból a fából vágjátok az én keresztem
Amit akkor ültettek, amikor születtem
Abból a fából legyen majd az én koporsóm
Amelynek árnyéka alatt írták meg a sorsom
 
Gallyaiból rakjatok egy olyan nagy tüzet
Ami még egyszer táplálja kihűlő szívemet
Földbe' nyugvó gyökeréből faragjatok pipát
Szabad lelkem az égbe szálljon, mint a füstkarikák
 
Sudár ágai jók lesznek vaskaszák nyelének
Mely arat, de fegyver is a magyar kezének
Fának apró forgácsát vessétek a szélnek
Viszik messze majd hírünket ahol földet érnek
 
Egy árva szűz rügyéből új élet sarjadjon
Ne hagyjátok soha, soha, hogy nemzetetek kihaljon
Legszebbik részéből végül bölcsőt készítsetek

Hogy szebb jövőről álmodjon minden magyar gyermek

 

 
Vamp: Dmol  F  Gmol  B/C 

        

Verze:  Dmol  Amol  B  F

           Dmol  Amol  B  F

           Dmol  Amol  B  F

           Dmol  Amol  B  F

 

Lesz még
( Petrás )
 
Lesz még, lesz még,
Lesz még motoros, lesz még gyalogos honvéd Vásárhelyben.
Torda, Szereda, Várad, Nagybánya,
Visszatér az őszre.
Érted élünk, drága hon, vesszen, vesszen Trianon!
Lesz még motoros, lesz még gyalogos honvéd Vásárhelyben.
 
Vesszen, vesszen Trianon!
 
Lesz még híradós, lesz még bombázós honvéd Kecskeméten,
Munkács, Ugocsa, Ungvár, Szalonka,
Visszatér a télen.
Érted élünk, drága hon, vesszen, vesszen Trianon!
Lesz még híradós, lesz még bombázós honvéd Kecskeméten.
 
Lesz még rakétás, lesz még géppuskás honvéd Pécs várában,
Zenta, Topolya, Temerin, Szabadka,
Visszatér tavaszra.
Érted élünk, drága hon, vesszen, vesszen Trianon!
Lesz még rakétás, lesz még géppuskás honvéd Pécs várában.
 
Vesszen, vesszen Trianon!
 
Lesz még gránátos, lesz még páncélos honvéd Fehérváron,
Kassa, Somorja, Rozsnyó, Korpona,
Visszatér a nyáron.
Érted élünk, drága hon, vesszen, vesszen Trianon!

Lesz még gránátos, lesz még páncélos honvéd Fehérváron.

 

 

           Emol  Emol

 

Verze:  A  D  Emol  A

           Emol  A  H  Emol

           A  D  H  Emol

          A  D  Emol  A

          A  D  H  Emol

          A  D  Emol  A

 

Szóló:  G  C  A  D

           H  Emol  H  Emol

           A  D  H  Emol

           A  D  Emol  A

 

Hősök
( Petrás )
 
Tízezrek vesztek a csatamezőn
A halott katonák immár felköltöztek a csillagok közé
Ott állnak most dicső őseik közt, Hunnia égi seregében
És ha eljön a nap, mikor megmérettetik majd hit és erény
Visszatérnek újra, Isten lángoló kardjaként
 
Hol van hazám, hol szült az én anyám
A föld, ’miért a vérem ontanám
Sújtson, tépjen vihar
Légy jó, légy hű magyar
 
Hol jég, hol tűz kíséri életem
A harcmezőn lesz majd a végzetem
Sújtson, tépjen vihar
Légy jó, légy hű magyar
 
Esküszöm a magyar Szent Koronára
Hogy az ellenséggel soha a legkisebb egyetértésbe nem bocsátkozom
Magamat a mindig hadi törvények szerint
Derék harcoshoz illő módon viseltetetem, és így becsülettel élek és halok
Isten engem úgy segéljen!

 

 
Vamp: Dmol  C  B  F

           Dmol  C  B  F

           Dmol  C  F  F

           G  C  Dmol  B

           Dmol  C  F  F

 

Verze: Dmol  C  B  F

           Dmol  C  B  F

           Dmol  C  B  B

           F   C  D  A

 

Ne hagyd magad
( Petrás )
 
Úgy jöttem én, mint gyenge kislegény,
Nyárra jött az ősz, és ősz után a tél,
 
Fülembe hangzanak még az intő szavak,
hogy védd magad, ne hagyd magad!
Fülembe hangzanak még az intő szavak,
hogy védd magad, ne hagyd magad!
 
Az élet kemény, nem leányregény,
Jegyezd meg, fiam, hogy mindig van remény,
 
Súlyos szavak, de megtanítanak,
hogy védd magad, ne hagyd magad!
Súlyos szavak, de megtanítanak,
hogy védd magad, ne hagyd magad!

 

 
Vamp: Amol  G  C  Emol

 

Verze:  Amol  G  C  Emol

           Amol  G  C  Emol

           F  G  C  Amol

           Dmol  Emol  Amol  Amol

           F  G  C  Amol

           Dmol  Emol  Amol  Amol

 

 

Az én házam
( Petrás )
 
Egy kis kuckót akarok, ahol meghúzódhatok
Ahová azt hívok meg vendégségbe, akit akarok
Feleségem főzőcskéz, és ha az ablakon kinéz
Integet, mikor munkából végre hazaérsz.
 
Az én házam, az én váram
Minden rossz kint marad
Az én házam, az én váram
Nincs is nálam boldogabb
 
Mikor elnyom az álom, fejem puha párnákon
Igen, elmondok egy imát, és a holnapot várom
Reggel forró kávéval és a kedvenc újsággal
Kezemben olvasgatok, bosszankodok az egész családdal
 
 
Tiszta udvar, rendes ház, ilyet többet nem találsz
Nincs a lábtörlő alatt kulcs, nincs az ajtón rács
És a postás ritkán jár, de ha pont otthon talál
Megkérdezed tőle, hogy a szomszéd mit csinál, na mit csinál

 

 
Verze: H  E  G  A

           H  E  G  A/D

 

Refrén: D  A  H  Fiszmol

           G  A   D   D/A  D/A

           D  A  H  Fiszmol

           G   A   D   D

 

Karácsony
( Petrás-Wass)
 
Egy csillag fent az égen
megáll, nem megy tovább:
Isten elküldte hozzánk
Megváltó egy fiát.
 
"Kedves angyalkám!
Nagyon szépen kérlek,
hogy hozzál nekem
karácsonyfát és cukrot!
És azokról is gondoskod-
jál, akik árvák és szegények.
És akiknek nincs se anyjuk, se apjuk -
azokról-is-gondoskod-
jál!"
 
"Angyalka szépen kérlek,
Hozzál nekem egy nagykabátot,
meg egy pár bakancsot!
Mert jön a tél és
nincs mibe' járnom az iskolába -
köszönöm előre is az ajándékot!"
 
most, nézd, mennyi gyertya:
vakító lángja ég!
Imára kulcsolt kézzel
várjuk Szentestét.
 
"Drága-jó Jézuskám!
Nagy kéréssel fordulok Hozzád -
hogyha megérdemlem, akkor -
nagyon szépen kérlek,
adj nekem egy Bocskai-ruhát,
meg egy karórát!
És a szüleimnek-testvéreimnek
egészséget - kezeit csókolom!"
 
"Édes Angyalka!
Hozzál Anyukának egy meleg ruhát,
mert sír! És egy cipőt!
És nekem - egy kabátot
és egy tábla csokoládét,
mert úgy szeretem és itt nincs!"
 
 És jégvirágok nyílnak
 a templom ablakán,
 koldusnak-szegénynek
az ajtó nyitva áll.
 
"Drága-jó Jézuska!
Te, aki meglátogatsz
minden jó gyermeket,
ne feledkez-
zél meg rólam-sem!
Nagyon szépen kérem Tőled, hogy
add vissza egész Erdélyt a magyaroknak!
 
És adj jó egészséget
a szüleimnek és testvéreimnek!
És még kérek szépen egy
babát, ridikült, meséskönyvet,
focit, cukrot,
és a szegényeknek ruhát!
Hallgasd meg hálás kislányod kérését!"

 

 
Verze: C  Hmol  Amol  C/G

          C  Hmol  Amol  G/C

                 C  C

Refrén: Amol  Emol  Amol  Emol

           F  C  F/G  C

 

Szél viszi messze
( Katonadal ) 

Szél viszi messze a fellegeket
Felette lángol az ég
Nyújtsd ide, édes, a kis kezedet
Ki tudja látlak-e még
 
Ki tudja ölel-e a két karom,
Ki tudja csókol-e szád, galambom
Ki tudja mely napon, mely hajnalon
Indul a század tovább - Add tovább!
 
Ki tudja ölel-e a két karom,
Ki tudja csókol-e szád, galambom
Ki tudja mely napon, mely hajnalon
Indul a század tovább
 
Bármerre járok, a csillagos ég
Nevetve tekint le rám
Bármerre járok a föld kerekén
Mindenütt te nézel rám
 
Járhatok síkon vagy a hegyek tetején
Süvíthet száz zivatar galambon
Szívemnek te vagy az örök remény
Te hozzád száll ez a dal

 

 
Verze: Hmol  Fisz  Emol/ Fisz  Hmol

           Hmol  Fisz  Emol/A  D

 

Refrén: Hmol  E  A   D/E/F/Fisz

           Hmol  Fisz  E/Fisz  Hmol

           Hmol  E  A   D/E/F/Fisz

           Hmol  Fisz  E/Fisz  Hmol

 

Summáját írom
( Tinódi Lantos )

Summáját írom Eger várának
Megszállásanak, víadaljának
Szégyönvallását császár hadának
Nagy vígaszságát az Magyar Királynak
 
Csuda bátorok ott bent valának
Az bölcs hadnagyok sokan forgódnak
Jólehet bennök sokan hullnak
Rajtok törökök semmit sem koptatnak
 
Isten megadá szerencséjöket
Mert ő meghallá könyörgésüket
Ám ott elveszte sok törököket
Szégyenbe hozá az ellenségeket
 
A tömlöcbástyánál Dobó vala
Ott ő apródját ellőtték vala
Ő keze-lába sebesült vala
Ott egri asszonyok vitézkednek vala
 
Lám sok köveket vártákra hordtak
Nagy bátor szüvvel ők hajigálnak
Arany zászlóját Ali basának
Hősök bényerék, s igen vígadának
 
Már meghallották ez vár summáját
Egri szállásnak históriáját
Azon imádjuk mennyei atyánk
Tőlünk se vonja meg írgalmasságát
 
Egröt minékünk éltig megtartsa
Több végházakkal megszaporítsa
Az pogány kézből megoltalmazza
S Keresztény népöt igaz hitben tartsa

 


Vamp: C  C  C  C  G  G

 

Verze: C  Amol  F  C

          Amol  F  G  C

          Dmol  Amol  G  Amol

          F  C  F/C G/C

 

Felvidéki táj
( Petrás )
 
Ködbe burkolózott a felvidéki táj,
Csípős, hideg szél fúj, decemberre jár.
Az út menti fenyőket megsimogatom,
Nehéz könnycsepp gördül végig arcomon.
 
Ködbe burkolózott a felvidéki táj,
Sárga napraforgó csonka szára áll.
Elvágták tövétől virágát, termését.
Sorsában hordozza a magyar szenvedését.
 
És csak nézem a felleget,
Nézem azt a hegyet,
Amit Trianonból senki nem nézhetett!
Megkérdem a napot, megkérdem én tőle,
Mi volt szegény népem ily rettenetes bűne!
 
Ködbe burkolózott a Felvidéki táj,
Pozsonytól Kassáig szebb időre vár.
Piros az ég alja, lágyan hívogat,
Zöldül a vetés már a fehér hó alatt.

 

 Verze: Dmol  F  C  F

           Gmol  B  C  Dmol

           Dmol  F  C  F

           Gmol  B  C  Dmol

             D  C

 

Refrén: B  F  Gmol  Dmol

           B  F  Gmol/Amol  Dmol

           B  F  Gmol  Dmol

           B  F  Gmol/Amol  Dmol

           B  F  B  F  B  F  B  A

 

Vándor
( Petrás )
 
Vándor vagyok, vándor
Folyóvízben gázol,
Folyó vize messze-messze sodor
Édes kis hazánkból!
Folyó vize messze-messze sodor
Édes kis hazánkból!
 
Kócsag, magyar kócsag,
Tőled búcsúzom csak,
Bujdosóknak keserű kenyere
Húzza tarisznyámat!
Bujdosóknak keserű kenyere
Húzza tarisznyámat!
 
Erdő, sűrű erdő,
Rejtsél el mindentől,
Hogy ne lássanak, ne is keressenek
Míg szebb jövő nem jön.
Hogy ne lássanak, ne is keressenek
Míg szebb jövő nem jön!
 
Mária országa,
találj nyugasságra,
Hogy ne bujdosson többé a magyar,
saját hazájában!
Ne bujdosson többé a magyar,
saját hazájában!
Ne bujdosson többé a magyar,
saját hazájában!

 

 Vamp: C  G  Dmol  Amol

           C  G  Dmol  Amol

 

Verze:  Amol  G  F  Amol

           F  G  C  C

 

Refrén: F  G  C  Dmol

           F  G  Amol  Amol

           F  G  C  Dmol

           F  G  Amol  Amol

 

Doberdó
( Katonadal )
 
Ha kimegyek a doberdói harctérre,
Feltekintek a csillagos nagy égre.
Csillagos ég, merre van a magyar hazám?
Merre sirat engem az édesanyám?
 
Jaj Istenem, hol fogok én meghalni?
Hol fog az én piros vérem kifolyni?
Messze földön, idegenben lesz a sírom,
Édesanyám, arra kérem ne sírjon!

Verze: Hmol   G  Amol  Emol

           Emol   D  Emol Hmol

           Emol   D  Emol Hmol/G

           Hmol   G  Amol  Emol

           Emol   D  Emol  Hmol/G

           Hmol   G  Amol  Emol